เตรียมgmailหรือemailหากลืมให้ไปที่ตั้งค่า-เข้าG google หรือ เข้าบัญชีและการซิงค์*ที่Ggoogle ก็จะเห็นGmailหรือEmailเครื่องปรากฎอยู่ หรือไปที่googleเข้าขวาบนสุดที่ตัว(c)

เตรียมGmaiหรือEmail

เข้าสมัคร ประกาศออนไลน์.com

ไปที่เมนู--ต่อด้วยเข้าสู่ระบบ---*ให้เข้าไปที่(สมัครสมาชิก*)    

กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใชฺ้..............

      GmailหรือEmail........com

         เบอร์โทร............

         LineID..........,...

         รหัสผ่าน.............

         รหัสยืนยัน..........

เข้าสมัครสมาชิก  ***เข้าบันทึกเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป  

ในการลงประกาศ(จะต้องมีรูปทุกครั้ง)ระบบถึงจะแสดงประกาศได้ถ้าไม่มีรูประบบจะมองไม่เห็นประกาศ  กรณีประกาศทั่วไปที่ช่องราคาจะต้องเติมตัวเลขทุกครั้งใส่ตัวเลขใดก็ได้แต่ต้องมีการกรอกตัวเลข