สามารถลงรูปได้ไม่เกิน9รูป

ในการลงประกาศจะต้องมีรูปทุกครั้งระบบจึงดำเนินการโชว์ประกาศ